11810
نویسنده
102
موضوع
8870
منبع
در این بخش تازه ترین منابع بارگذاری‌شده روی سایت بدون توجه به نوع منبع (کتاب یا مقاله) و نیز موضوع منبع و به ترتیب زمان بارگذاری نشان داده خواهد شد. برای دیدن موضوعات مختلف به درختواره موضوعات در سایت مراجعه کنید. نیز میتوانید از فیلترهای درنظرگرفته‌شده در همین صفحه (الفبایی، نوع فایل، زبان و نوع منبع) برای دیدن بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید.
همه

عنوانمجموعه مقالات انجمن‌واره بررسی مسائل ایرانشناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششسیدعلی موسوی گرمارودی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرمرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: کفافی، محمد عبدالسلام. ادبیات تطبیقی: پژوهشی در باب نظریه ادبیات و شعر روایی

نویسندهسیدمسیح ذکاوت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر