12806
نویسنده
102
موضوع
9857
منبع
در این بخش تازه ترین منابع بارگذاری‌شده روی سایت بدون توجه به نوع منبع (کتاب یا مقاله) و نیز موضوع منبع و به ترتیب زمان بارگذاری نشان داده خواهد شد. برای دیدن موضوعات مختلف به درختواره موضوعات در سایت مراجعه کنید. نیز میتوانید از فیلترهای درنظرگرفته‌شده در همین صفحه (الفبایی، نوع فایل، زبان و نوع منبع) برای دیدن بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید.
همه

عنوانتاریخ سلسله های طریقه نعمت اللهیه در ایران از سال 1190 هجری قمری تا سال 1399 هجری قمری

نویسندهمسعود همایونی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مکتب عرفان ایران

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانمدارج‌ العبادة و الیقین‌ یا سیری‌ در اندیشه‌ عرفانی‌ آیه ‌الله‌ جلال‌الدین‌ علامه‌ حائری ‌مازندرانی‌

به کوششعلی‌ علامه‌ حائری‌

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک , شرح حال/تک نگاری

ناشرانتشارات علامه حائری

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانسرگذشت ویکتور هوگو و نمونه هائی از آثار او

به کوششیحیی ذکاء

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه مطبوعاتی شرق

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه ( فخری نامه )

مصححمریم حسینی

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

تیراژ2500

زبانفارسی

عنوانمسافرت در ارمنستان و ایران به انضمام جزوه‌ای درباره گیلان و مازندران

نویسندهپیر آمده ژوبر

مترجمعلیقلی اعتمادمقدم

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

تیراژ1500

زبانفارسی

عنوانامان التواریخ جلد چهارم

نویسندهمیرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی

مصححسید مخدوم رهین

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرریاست انتشارات کتب بیهقی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر