560
نویسنده
15
موضوع
609
منبع
در اطلاح ادبیات نثر سخنی مکتوب می باشد که بی پیرایه است و پای بند وزن و قافیه نیست. و نیز به وسیله ی آن مقصود گوینده یا نویسنده به روشی متفاوت با نظم(شعر) بیان می گردد. در این بخش به عرضه ی کتب ادبی منثور می پردازیم که بخش عظیم و مهمی از مجموعه ی سترگ ادب فارسی است که خود به زیرمجموعه ها و زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود. کتاب های این بخش در دو سطح متون ادبی منثور و متون داستانی راهنمای پژوهشگران می باشد. در این مجموعه کتاب های منثور ادبی شامل: متون، سفرنامه ها و یادداشت ها معرفی شده است  و همچنین منابع ادبیات داستانی ایرانی و خارجی نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

عنوانمسافرت در ارمنستان و ایران به انضمام جزوه‌ای درباره گیلان و مازندران

نویسندهپیر آمده ژوبر

مترجمعلیقلی اعتمادمقدم

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

تیراژ1500

زبانفارسی

عنوانامان التواریخ جلد چهارم

نویسندهمیرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی

مصححسید مخدوم رهین

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرریاست انتشارات کتب بیهقی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرسائل قیصری : التوحید و النبوة و الولایة، اساس الوحدانیة، نهایة البیان فی درایة الزمان

نویسندهداود بن محمود قیصری

مصححسید جلال الدین آشتیانی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی/عربی

عنوانتاریخ عباسی یا روزنامه ملاجلال

به کوششسیف الله وحیدنیا

نویسندهجلال الدین محمد بن عبدالله منجم یزدی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

ناشرانتشارات وحید

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانتکمله الاخبار (تاریخ صفوی از آغاز تا 978 هجری قمری)

مصححعبدالحسین نوایی

نویسندهعبدی بیگ شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ4200

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانانواریه : شرح و تفسیر حکمه الاشراق سهروردی

نویسندهمحمد شریف نظام الدین احمد بن الهروی

مصحححسین ضیائی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر