501
نویسنده
15
موضوع
545
منبع
در اطلاح ادبیات نثر سخنی مکتوب می باشد که بی پیرایه است و پای بند وزن و قافیه نیست. و نیز به وسیله ی آن مقصود گوینده یا نویسنده به روشی متفاوت با نظم(شعر) بیان می گردد. در این بخش به عرضه ی کتب ادبی منثور می پردازیم که بخش عظیم و مهمی از مجموعه ی سترگ ادب فارسی است که خود به زیرمجموعه ها و زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود. کتاب های این بخش در دو سطح متون ادبی منثور و متون داستانی راهنمای پژوهشگران می باشد. در این مجموعه کتاب های منثور ادبی شامل: متون، سفرنامه ها و یادداشت ها معرفی شده است  و همچنین منابع ادبیات داستانی ایرانی و خارجی نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

عنوانکنده‌ای نیم‌سوخته نزدیک ماه جرقه می‌زند؛ گفت‌وگوی اختصاصی گوهران با خانواده غلامحسین غریب

نویسندهمهدی اورند

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروزنامه‌های مرآت السفر و اردوی همایون

مصححایرج افشار, عبدالله فرادی

نویسندهمحمدحسن خان اعتمادالسلطنه

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات گلشن

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانتجارب السلف - در تواریخ خلفا و وزرای ایشان

به کوششتوفیق سبحانی

مصححعباس اقبال آشتیانی

نویسندههندوشاه نخجوانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

نوبت چاپسوم

زبانفارسی

عنوانمخزن الوقایع - شرح مأموریت و مسافرت فرخ خان امین الدوله

مصححکریم اصفهانیان, قدرت الله روشنی «زعفرانلو»

نویسندهحسین بن عبدالله سرابی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنواندستور الکاتب فی تعیین المراتب (جلد دوم)

نویسندهمحمد بن هندو شاه نخجوانی

مصححعبدالکریم علی اوغلی علی‌زاده

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپروسیه/مسکو

ناشرفرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان؛ انستیتوی خاورشناسی

تاریخ چاپ1976 میلادی

زبانفارسی

عنواندستور الکاتب فی تعیین المراتب 0جزء اول از جلد یکم)

نویسندهمحمد بن هندو شاه نخجوانی

مصححعبدالکریم علی اوغلی علی‌زاده

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپروسیه/مسکو

ناشرفرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان؛ انستیتوی خاورشناسی

تاریخ چاپ1964 میلادی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر