65
نویسنده
1
موضوع
66
منبع
نامه نگاری عبارت است از ارسال نوشته‌ای برای فرد یا افراد دیگر جهت برقراری ارتباط و می‌تواند در مورد هر موضوعی باشد، نامه نگاری در گذشته بیشتر به صورت کاغذی بوده اما در عصر جدید نامه های الکترونیکی به تدریج جای نامه نگاری کاغذی را گرفته است. نامه نگاری دارای ارزش ادبی است. برخی از نامه ها به جهت نگارنده و گیرنده، برخی به جهت زمانی که نگاشته شده اند، برخی به دلیل محتوا و مضمون و برخی دیگر به دلیل سبک نگارش و ادبیات به کاررفته در آن دارای ارزش هستند. البته در این سبک انواع دیگری هم وجود دارد که ارتباط چندانی با نامه نگاری ندارند مانند: تلگراف، فکس و... .

عنوانبررسی سندی نویافته از «سفینه تبریز»؛ نامه غیاث‌الدین محمد وزیر به برادرش مجد‌الدین درباره جلوس آرپاخان، پادشاه ایخانی ایران

نویسندهسیدعلی آل داود

موضوعنثر/نامه‌نگاری

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

نادر مطلبی کاشانی علی بهرامیان
PDF

عنواناسناد و مکاتبات علامه محمدقزوینی درباره تهیه عکس از نسخه‌های خطی اروپا (1299ـ1312ش)

نویسندهنادر مطلبی کاشانی, علی بهرامیان

موضوعنثر/نامه‌نگاری

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبیاضی صفوی: آداب نامه‌نگاری پادشاهان صفوی به سران سرزمین‌های دیگر (قواره ـ اندازه ـ آرایه)

نویسندهایرج افشار

موضوعنثر/نامه‌نگاری

تاریخ چاپ1386ـ 1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروزنبرگ‌ها را نجات بدهید! نامه‌هایی از اتل و ژولیوس روزنبرگ پس از صدور حکم اعدام

نویسندهاتل و ژولیوس روزنبرگ

موضوعنثر/نامه‌نگاری

تاریخ چاپ1332 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر