61
نویسنده
1
موضوع
69
منبع
در این بخش به معرفی متونی می پردازیم که در درازنای تاریخ ادب فارسی در حوزه و گستره ی عرفان نگاشته شده اند. این کتب در محورها و موضوعاتی همچون: یادکرد عرفا، تبجیل و معرفی عارفان نامی و بزرگ، معرفی کرامات و راه روش سلوک بزرگان عرفان و تصوف، معرفی عرفان، تعریف عرفان و تصوف، آداب تصوف و... نوشته شده اند. تلاش ما بر این است تا تمامی متون و کتب در دسترس که به نوعی به حوزه ی عرفان مرتبط هستند را در این بخش معرفی و دراختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم.

عنوانمجموعه در ترجمه احوال شاه نعمت‌الله ولی کرمانی؛ مشتمل بر 1. رساله عبدالرزاق کرمانی؛ 2. فصلی از جامع مفیدی؛ 3. رساله عبدالعزیز واعظی

مصححژان اوبن

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعرفان و عارف‌نمایان؛ ترجمه کتاب کسر اصنام الجاهلیة

مترجممحسن بیدارفر

نویسندهصدرالدین محمد شیرازی (ملاصدرا)

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات الزهرا

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

تیراژ5000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانمنتخب رونق المجالس و بستان العارفین و تحفة المریدین؛ دو رساله فارسی کهن در تصوف

مصححاحمدعلی رجایی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصفوه الصفا - در ترجمه احوال و اقوال و کرامات شیخ صفی الدین اسحق اردبیلی

مصححغلامرضا طباطبائی مجد

نویسندهابن بزاز اردبیلی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانفوائد الفواد - ملفوظات روح افزای سلطان المشایخ حضرت خواجه نظام الدین اولیا بدایونی

مصححمحمد لطیف ملک

نویسندهخواجه حسن دهلوی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرانتشارات ملک سراج الدین ایندسنز

تاریخ چاپ1966 میلادی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواناندر غزل خویش نهان خواهم گشتن؛ سماع‌نامه‌های فارسی

به کوششنجیب مایل هروی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانتذکره شیخ محمد بن صدیق الکججی از عرفای معاصر آباقاآن متوفی سنه 677 هـ

مترجممولانا نجم‌الدین طارمی

نویسندهحسن بن حمزي بن محمد الپلاسی الشیرازی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1326 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر