24
نویسنده
1
موضوع
41
منبع
این بخش به معرفی و ارائه ی متون مختلف و پراکنده ای از علوم و دانش ها و موضوعات گوناگونی اختصاص دارد که به دلایل ادبی و متن شناسی دارای اهمیت و درجه ای از اعتبار ادبی و پژوهشی هستند.

عنوانمنتخبات ادبیات فارسی مخصوص سالهای 4،5،6 دبیرستانها

به کوششبدیع الزمان فروزانفر

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپ

تاریخ چاپ1328 هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

علی اکبر فرزام پور حسین بحرالعلومی سید محمد دبیر سیاقی
PDF

عنواننمونه‌های نظم و نثر فارسی (جلد دوم)

به کوششعلی اکبر فرزام پور, حسین بحرالعلومی, سید محمد دبیر سیاقی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشراتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانفرائد الادب بخش اول از دوره دوم در تاریخ احوال شعرا و فصحاء متقدمین و متوسطین

به کوششعبدالعظیم قریب

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1317 هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

عنوانکلیات جامع التمثیل یا بهترین دستور ادبی و اخلاقی در تهذیب اخلاق و آداب

نویسندهمحمد جبله رودی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی علمیه اسلامیه طهران

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

حسن صدر حاج سید جوادی حسن انوری
PDF

عنوانفارسی و تاریخ ادبیات سال دوم دانشسرای راهنمایی

نویسندهحسن صدر حاج سید جوادی, حسن انوری

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی کتاب های جیبی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

تیراژ20000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر