21
نویسنده
1
موضوع
28
منبع
اشعاری که در قالب مثنوی سروده شده باشند و در دفتری به صورت منفرد منتشر شده باشند را در این بخش ارائه خواهیم کرد.
57
0

عنوانیوسف زلیخائی صحیحه جدید با ضمیمه ای بر کتاب زلیخای مولوی میرافضل

به کوششمولوی نقیب احمد دیوبندی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپپاکستان/پیشاور

ناشرپسران حاجی عبدالحکیم

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده

مصححسید علی آل داود

نویسندهخواجه مسعود قمی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانبرگزیده باغ ارم یا بهرام و بهروز شاهکار منظوم عرفانی به ضمیمه چند غزل

نویسندهمولانا کمال‌الدین بنائی

مصححسیداسدالله مصطفوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانمثنویهای عرفانی امیر حسینی هروی (کنز الرموز، زاد المسافرین، سی نامه)

مصححسید محمد ترابی

نویسندهامیر حسینی هروی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانگرشاسب نامه(از روی نسخه های قدیمی کتابخانه های ایران و اروپا)

به کوششحبیب یغمایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر