17
نویسنده
1
موضوع
22
منبع
اشعاری که در قالب مثنوی سروده شده باشند و در دفتری به صورت منفرد منتشر شده باشند را در این بخش ارائه خواهیم کرد.

عنوانبرگزیده باغ ارم یا بهرام و بهروز شاهکار منظوم عرفانی به ضمیمه چند غزل

نویسندهمولانا کمال‌الدین بنائی

مصححسیداسدالله مصطفوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانمثنویهای عرفانی امیر حسینی هروی (کنز الرموز، زاد المسافرین، سی نامه)

مصححسید محمد ترابی

نویسندهامیر حسینی هروی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانگرشاسب نامه(از روی نسخه های قدیمی کتابخانه های ایران و اروپا)

به کوششحبیب یغمایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانمثنوی پیر و جوان: از میرزا نصیرالدین اصفهانی معروف به خواجه نصیر ثانی

به کوششمیراحمد طباطبایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانرساله فریدون بن احمد سپهسالار: در احوال مولانا جلال الدین مولوی

مصححسعید نفیسی

نویسندهمجدالدین فریدون بن احمد سپهسالار

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه و چاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1325 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر