7
نویسنده
1
موضوع
11
منبع
به اشعاری که توسط خود شاعر یا دیگران و مطابق با ویژگی های و دلایلی خاص، به گزین، انتخاب و منتشر شده باشند، گزیده می گوییم. اغلب گزیده ها از اشعار کلاسیک ادبیات فارسی، در دوره ی معاصر پرداخته و به چاپ رسیده اند.
گزیده‌ها شعر کلاسیک

عنوانخلاصه خمسه حکیم نظامی گنجوی

به کوششعزیز الله جوینی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی