482
نویسنده
1
موضوع
338
منبع
در این بخش به ارائه ی کتب نگاشته و منتشره در حوزه ی دستور زبان فارسی می پردازیم. حوزه ای که عمر چندانی ندارد و اغلب کارهای علمی مربوط به دستور زبان فارسی در دوره ی اخیر و معاصر صورت گرفته است.
دستور زبان فارسی

عنوانراهنمای ریشه فعل‌های ایرانی در زبان اوستا و فارسی باستان و فارسی کنونی

نویسندهمحمد مقدم

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگی از تاریخ تدوین دستور زبان فارسی از میرزا صالح شیرازی تا میرزا عیدالعظیم قریب گرگانی

نویسندهطهمورث ساجدی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمختصر دستور زبان فارسی: صرف، نحو، تست برای استفاده دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و داوطلبان کنکور دانشگاه

نویسندهسیدکمال طالقانی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه انتشارات مشعل اصفهان

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر