526
نویسنده
1
موضوع
333
منبع
علوم بلاغت، علوم بلاغی یا بلاغت(ῥητορική) از جمله ی  فنون ادبی است، و شاخه‌های سه گانه ی: معانی، بیان و بدیع را در بر می‌گیرد. در این بخش به نمایش کتاب های مربوط به این علم و فن ادبی می پردازیم.
بلاغت (بیان، بدیع، معانی)
بررسي مقايسه‌اي جناس‌هاي لفظي و مركب در زبان‌هاي روسي و فارسي
علی مداینی اول مژده دهقان خلیلی
PDF

عنوانبررسي مقايسه‌اي جناس‌هاي لفظي و مركب در زبان‌هاي روسي و فارسي

نویسندهعلی مداینی اول, مژده دهقان خلیلی

موضوعفنون ادبی/بلاغت (بیان، بدیع، معانی)

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر