475
نویسنده
4
موضوع
469
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنوانزندگی و آثار عمادُ الکتّاب – میرزا محمدحسین خان سیفی قزوینی خوشنویس مشهور قرن اخیر ایران

نویسندهعلی راهجیری

موضوعشرح حال/تک نگاری

ناشرکتابخانه مرکزی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانشیخ شرف‌الدین احمد بن یحیی منیری و سهم او در نثر متصوفانه فارسی

نویسندهسیدمطیع الامام

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

تیراژ250

زبانفارسی

عنوانشعر؛ بیان کتمان و ضد اکنون زدگی! خودزندگینامه، منتخب اشعار و فهرست پاره‌ای از آثار عبدالحسین فرزاد

نویسندهمولف ناشناس

موضوعشرح حال/تک نگاری

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتذکره خاوری یا خاتمه روزنامچه همایون به انضمام ذکر اولاد و احفاد فتحعلی شاه قاجار از کتاب ناسخ‌التواریخ

مصححمیرهاشم محدث

نویسندهفضل‌الله حسینی شیرازی خاوری

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپزنجان

ناشرزنگان

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر