178
نویسنده
1
موضوع
134
منبع
در این بخش به شناخت شناسی و ارائه ی کتاب های مطالعات عمومی هنری می پردازیم. کتبی که در بافت اصلی هنر نگاشته شده اند اما به مناسبت های مختلف به حوزه ی ادبیات نیز مربوط هستند.
بررسی نشانه - معناشناسانه رابطه عنوان با اثر نقاشی (مطالعه موردی تداوم خاطره اثر سالوادور دالی و جیغ اثر ادوارد مونش)
حمیدرضا شعیری شبنم رادمنش
PDF

عنوانبررسی نشانه - معناشناسانه رابطه عنوان با اثر نقاشی (مطالعه موردی تداوم خاطره اثر سالوادور دالی و جیغ اثر ادوارد مونش)

نویسندهحمیدرضا شعیری, شبنم رادمنش

موضوعهنر/مطالعات عمومی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر