100
نویسنده
3
موضوع
66
منبع
متون نمایشی هماره در طول تاریخ ارتباطی تنگاتنگ با ادبیات داشته اند و از حوزه های بااهمیت ادبی هستند و از برجسته ترین مظاهر و موقعیت های هماهنگی و پیوستگی ادبیات و هنر به خصوص تئاتر بوده اند. در این بخش این متون را از ادبیات کلاسیک و معاصر در دو قال و زیرشاخه ی ایرانی و خارجی ارائه خواهیم کرد.
ابراهیم سلیمی کوچی فاطمه سکوت جهرمی
PDF

عنواناقتباس بینامتنی در مهمان مامان نمونه‌ای از نگاه حداکثری به اقتباس سینمایی

نویسندهابراهیم سلیمی کوچی, فاطمه سکوت جهرمی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندريدن پرده‌هاي پندار در نمايشنامه مرغابي وحشي با نگاهي به همين مفهوم در ادبيات فارسي

نویسندهیدالله آقاعباسی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسي يك نمايشنامه معاصر ايراني با رويكرد اصول سبك‌شناختي نمايشنامه‌نويسي غرب

نویسندهشهناز شاهین

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

فاضل اسدی امجد رامین فرهادی
PDF

عنوانبررسي براندازي گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمه‌ﻫﺎي ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مرده‌ﺍند

نویسندهفاضل اسدی امجد, رامین فرهادی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

ابوالقاسم پرتوی مروارید رهبری
PDF

عنوانپژوهشي پيرامون دو نمايشنامه در انتظار گودو و پايان بازي

نویسندهابوالقاسم پرتوی, مروارید رهبری

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

فاضل اسدی امجد رامین فرهادی
PDF

عنواناسلام و سياست در ادبيات نمايشي دوره اليزابت: نمايشنامه‌هاي تيمورلنگ و اتللو

نویسندهفاضل اسدی امجد, رامین فرهادی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر