7
نویسنده
1
موضوع
5
منبع
معماری(به انگلیسی: Architecture) یا مهرازی، هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هم‌آهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است.  معماری، طراحی و مهرازی بناها هماره در طول تاریخ بازتابی از وضعیت فکری-فرهنگی جوامع بوده اند، همچنین از این راه می توانیم نمایی از حرکت و چگونگی ادبیات و رابطه ی آن با علوم و دانش ها و فنون دیگر در اعصار مختلف ارائه دهیم.  ما در این بخش کتب مربوط به معماری و بناها را به فراخور ارتباط و پیوستگی با ادبیات ارائه خواهیم کرد.  
جان هوگ هانری مارتن
PDF

عنوانسبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی

مترجمپرویز ورجاوند

نویسندهجان هوگ, هانری مارتن

موضوعهنر/معماری و کتیبه ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

ل.ت. غوزالیان م. م. دیاکونوف
PDF

عنوانالمنمنمات الایرانیة فی مخطوطات &amp

نویسندهل.ت. غوزالیان, م. م. دیاکونوف

مصححریماء علاءالدین

موضوعهنر/معماری و کتیبه ها

مکان چاپسوریه/دمشق

ناشردار علاءالدین

تاریخ چاپ1998 میلادی

تیراژ1000

زبانعربی

عنوانتربت پاکان؛ آثار و بناهای قدیم محدوده ی کنونی دارالمومنین قم(جلددوم)

نویسندهحسین مدرسی طباطبائی

موضوعهنر/معماری و کتیبه ها

مکان چاپقم

ناشرمولف

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی