58
نویسنده
1
موضوع
41
منبع
این بخش مطابق با عنوانش، به معرفی و عرضه ی متون نمایشی خارجی و غیرفارسی اختصاص دارد. ما در این بخش ترجمه های فارسیِ متون نمایشی خارجی را ارائه می نماییم.
علیرضا انوشیروانی عذراء قندهاریون
PDF

عنوانادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامۀ باغ وحش شیشه ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون منِ توکلی

نویسندهعلیرضا انوشیروانی, عذراء قندهاریون

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندريدن پرده‌هاي پندار در نمايشنامه مرغابي وحشي با نگاهي به همين مفهوم در ادبيات فارسي

نویسندهیدالله آقاعباسی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

فاضل اسدی امجد رامین فرهادی
PDF

عنوانبررسي براندازي گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمه‌ﻫﺎي ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مرده‌ﺍند

نویسندهفاضل اسدی امجد, رامین فرهادی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

ابوالقاسم پرتوی مروارید رهبری
PDF

عنوانپژوهشي پيرامون دو نمايشنامه در انتظار گودو و پايان بازي

نویسندهابوالقاسم پرتوی, مروارید رهبری

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

فاضل اسدی امجد رامین فرهادی
PDF

عنواناسلام و سياست در ادبيات نمايشي دوره اليزابت: نمايشنامه‌هاي تيمورلنگ و اتللو

نویسندهفاضل اسدی امجد, رامین فرهادی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

اردلان مهیاری پرویز معتمدی
PDF

عنوانانسان فرهیخته در برابر نهادهای اجتماعی در نمایشنامة زندگی گالیله اثر برتولت برشت

نویسندهاردلان مهیاری, پرویز معتمدی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

مریم سلطان بیاد ناهید احمدیان
PDF

عنوانخوانشي هگلي از نمايشنامه ژان قديس اثر جورج برنارد شاو: تأثير رويكرد ديالكتيكي در يك بازآفريني تاريخي

نویسندهمریم سلطان بیاد, ناهید احمدیان

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

جلال فرزانه دهکردی رامین فرهادی
PDF

عنوانواكاوي قدرت فوكويي و جامعه زندان‌گونه در نمايشنامه پاسبان‌هاي مهربان كاريل چرچيل

نویسندهجلال فرزانه دهکردی, رامین فرهادی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

مرضیه یحیی پور زینب صادقی
PDF

عنوانسايه آنتون چخوف بر ادبيات نمايشي معاصر ايران (بر اساس نمايشنامه‌هاي آنتون چخوف و اكبر رادي)

نویسندهمرضیه یحیی پور, زینب صادقی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر