1096
نویسنده
6
موضوع
690
منبع
حوزه ی گسترده ادبیات همان طور که خود یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن است قالبی است تا آثار مکتوبِ فرهنگی و تمدنی یک قوم در آن شکل  گیرد و برجای  بماند. مکتوباتی شامل بخش های: امثال و حکم، آداب و رسوم، اسطوره، ادیان و آئین، افسانه و حکایت  که درمجموع نشان دهنده ی وضعیت فرهنگی، تمدنی و ادبی یک اقلیم می باشند.

عنوانآیا هخامنشیان زردشتی بوده‌اند؟ (پژوهش در جهان‌بینی و باور سه‌گانه‌پرستی هخامنشیان براساس تجزیه و تحلیل نمادهای برجای مانده از آنان)

نویسندهیحیی ذکاء

موضوعفرهنگ و تمدن/ادیان و آئین

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر