11559
نویسنده
13
موضوع
5886
منبع
یکی از راه های حفظ و حراست از ادبیات، تاریخ و گذشته ی باشکوهِ فرهنگی سرزمینمان انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف ادبی است. ره آورد این پژوهش ها زنده نگه داشتن آثار ارزشمند گذشتگان، به روزآوری و استفاده از این گنجینه های گرانبها در این روزگار و نیز پویایی و حرکت ادبیاتِ امروز، می باشد. سرفصل پژوهش ذیل این عناوین معرفی می شود: پژوهش های عمومی ادبی، پژوهش در تاریخ ادبیات، پژوهش های زبان شناسی، پژوهش در اسطوره و فرهنگ، پژوهش های عرفانی، پژوهش در شعر و شاعران، پژوهش در نثر و متون، نقد و نظر یه ادبی، سبک شناسی و مکتب های ادبی و پژوهش های عمومی.

عنوانگزارش بیستمین کنفرانس سالانه استادان زبان فارسی در هند؛ قند پارسی در دارالسلام بنگاله

نویسندهمحمدجعفر یاحقی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نوشته هایی درباره محمد بهمن بیگی و آثار او
کهزاد رنجبر ابوالفتح میری اسماعیل احمدی
PDF

عنواننوشته هایی درباره محمد بهمن بیگی و آثار او

به کوششکهزاد رنجبر, ابوالفتح میری, اسماعیل احمدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرنشر ویژه نگار

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر