12280
نویسنده
13
موضوع
6465
منبع
یکی از راه های حفظ و حراست از ادبیات، تاریخ و گذشته ی باشکوهِ فرهنگی سرزمینمان انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف ادبی است. ره آورد این پژوهش ها زنده نگه داشتن آثار ارزشمند گذشتگان، به روزآوری و استفاده از این گنجینه های گرانبها در این روزگار و نیز پویایی و حرکت ادبیاتِ امروز، می باشد. سرفصل پژوهش ذیل این عناوین معرفی می شود: پژوهش های عمومی ادبی، پژوهش در تاریخ ادبیات، پژوهش های زبان شناسی، پژوهش در اسطوره و فرهنگ، پژوهش های عرفانی، پژوهش در شعر و شاعران، پژوهش در نثر و متون، نقد و نظر یه ادبی، سبک شناسی و مکتب های ادبی و پژوهش های عمومی.

عنوانتاریخ سلسله های طریقه نعمت اللهیه در ایران از سال 1190 هجری قمری تا سال 1399 هجری قمری

نویسندهمسعود همایونی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مکتب عرفان ایران

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنواناصطلاحات نسخه پردازی در دیوان بیدل دهلوی

نویسندهحمیدرضا قلیچ ‌خانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانقلم انداز : مجموعه مقالات، سفرنامه ها و نقد و بررسی

نویسندهسیدعلی موسوی گرمارودی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانزندگی و آثار قطب الموحدین جناب شاه نعمه الله ولی کرمانی

نویسندهجواد نوربخش

به کوششحسن کباری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خانقاه نعمت اللهی

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر