855
نویسنده
1
موضوع
712
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانسیری در آراء کلامی طبری؛ به یادبود یکهزار و صدمین سال درگذشت محمدبن جریر طبری آملی

نویسندهمحمود فاضل

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد و بررسی ویراست جدید فرهنگ روسی به فارسی (گرانت واسکانیان با همکاری محسن شجاعی)

نویسندهآبتین گلکار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: دو تناقض در نقد ابوالفضل حری بر کتاب از اشارت‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی معنوی

نویسندهمحمد غفاری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخیانت‌های ایرانیان به فرهنگ و زبان فارسی؛ یادداشتی بر کتاب «چالش میان فارسی و عربی» اثر «آذرتاش آذرنوش»

نویسندهسکینه موسوی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات در روزگار ما (2)؛ گزارشی از احساسات انسان در سراشیبی عمر، کوششی برای درک چیستی ادبیات

نویسندهاطلس اثنی‌عشری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواژه‌های فارسی و معرب در کهن‌ترین لغت‌نامه‌های عربی (العین، جمهره‌اللغه، تهذیب‌اللغه) (1)

نویسندهعنایت‌الله فاتحی‌نژاد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر