784
نویسنده
1
موضوع
646
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانگزارش بیستمین کنفرانس سالانه استادان زبان فارسی در هند؛ قند پارسی در دارالسلام بنگاله

نویسندهمحمدجعفر یاحقی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: ارل ماینر. بوطیقای تطبیقی: رساله‌ای بین‌اللمللی در باب نظریه‌های ادبیات

مترجمویدا بزرگ چمی

نویسندهکارولین د. اکهارت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر