909
نویسنده
1
موضوع
766
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنواناصطلاحات نسخه پردازی در دیوان بیدل دهلوی

نویسندهحمیدرضا قلیچ ‌خانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانقلم انداز : مجموعه مقالات، سفرنامه ها و نقد و بررسی

نویسندهسیدعلی موسوی گرمارودی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر