989
نویسنده
1
موضوع
667
منبع
ادبیات داستانی یکی از رایج ترین شیوه های ادبی در عصر ما می باشد، از این روی این بخش به پژوهش ها در زمینه ی ادبیات داستانی از روش ها و شیوه های متنوعِ مرسوم اختصاص دارد. 
پژوهش‌ در نثر و متون

عنوانعجایب‌نامه‌ها به منزله ادبیات وهمناک با نگاهی به برخی حکایت‌های کتاب عجایب هند

نویسندهابوالفضل حری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآیین بزرگی دادبه پارسی (ابن مقفع)؛ گفتار چهارمین پند و اندرزهای گوناگون

نویسندهسیدجمال‌الدین مرتضوی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر