1902
نویسنده
14
موضوع
1402
منبع
ادبیات فارسی هماره آکنده از حضور شاعران، نویسندگان و سخن پردازانی بوده است که با هنر، تفکر و زبان رسای خود در سپهر ادبیات و فرهنگ این مرز و بوم درخشیده اند و آثاری بس شگرف و ارزشمند برای ما، از خود به یادگار نهاده اند. بی هیچ اغراقی انتخاب بهترین ها، از بین این همه همیشه بهترین ها، کاری است دشوار لکن ما در حد توانایی، چهار شاعر برجسته ی ادب فارسی را به عنوان مدخل و نمونه ای (برای ادامه ی این راه) از میان تاریخ درخشان ادبیات کشورمان برگزیده ایم و دراین بخش به ایشان پرداخته ایم. در تقسیم بندی ما، تلاش شده است هرکدام از این چهار بزرگمرد: فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی از دو جنبه ی اشعارشان و پژوهش درباب آنان معرفی و بررسی شوند.
مشاهیر ادبیات فارسی
شاهنامه در موزه‌ها
مهشید روحانی جواد پارسای جاوید
PDF

عنوانشاهنامه در موزه‌ها

نویسندهمهشید روحانی, جواد پارسای جاوید

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر ـ اداره کل موزه‌ها

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانشاهنامه برای ایرانیان، تاریخ است نه افسانه؛ گفتگو با جلال خالقی مطلق

نویسندهپوریا گل‌محمدی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر