625
نویسنده
1
موضوع
455
منبع
در این بخش کتاب هایی که به زندگی، آثار و اندیشه ها ی مولوی در قالب پژوهش پرداخته باشند معرفی می شوند و در اختیار مخاطبین ادب دوست قرار می گیرند.
پژوهش درباره مولوی

عنوانمجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزی

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششوحید آخرت‌دوست

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

هم ز نساخي برآمد هم ز دين، درباره نگاه مولوي و كالوينو به يك روايت دروغين
اسفندیار اسفندی شهروز خنجری
PDF

عنوانهم ز نساخي برآمد هم ز دين، درباره نگاه مولوي و كالوينو به يك روايت دروغين

نویسندهاسفندیار اسفندی, شهروز خنجری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمادشناسي داستان مرد درويشي که کوزه‌اي آب براي خليفه برد (از مثنوي مولانا)
اشرف خسروی حسین آقاحسینی
PDF

عنواننمادشناسي داستان مرد درويشي که کوزه‌اي آب براي خليفه برد (از مثنوي مولانا)

نویسندهاشرف خسروی, حسین آقاحسینی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر