639
نویسنده
1
موضوع
467
منبع
در این بخش کتاب هایی که به زندگی، آثار و اندیشه ها ی مولوی در قالب پژوهش پرداخته باشند معرفی می شوند و در اختیار مخاطبین ادب دوست قرار می گیرند.
پژوهش درباره مولوی

عنوانروائع من الشعر الفارسی/ جلال‌الدین الرومی، سعدی الشیرازی، حافظ الشیرازی

مترجممحمد الفراتی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپسوریه/دمشق

ناشرمنشورات وزارة الثقافة

تاریخ چاپ2005 میلادی

زبانعربی

لقمه هر مرغکی انجیر نیست (بررسی مضمون تبدیل مزاج در آثار مولوی)
جلیل مشیدی ساسان زندمقدم
PDF

عنوانلقمه هر مرغکی انجیر نیست (بررسی مضمون تبدیل مزاج در آثار مولوی)

نویسندهجلیل مشیدی, ساسان زندمقدم

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزی

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششوحید آخرت‌دوست

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

هم ز نساخي برآمد هم ز دين، درباره نگاه مولوي و كالوينو به يك روايت دروغين
اسفندیار اسفندی شهروز خنجری
PDF

عنوانهم ز نساخي برآمد هم ز دين، درباره نگاه مولوي و كالوينو به يك روايت دروغين

نویسندهاسفندیار اسفندی, شهروز خنجری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر