762
نویسنده
1
موضوع
462
منبع
در این بخش به پژوهش‌هایی پرداخته می‌شود که به مطالعه موردی یا عمومی بین دو موضوع و به صورت تطبیقی می‌پردازند
پژوهش‌های تطبیقی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: کفافی، محمد عبدالسلام. ادبیات تطبیقی: پژوهشی در باب نظریه ادبیات و شعر روایی

نویسندهسیدمسیح ذکاوت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد: زیگبرت سالومون پراور (درآمدی به پژوهش‌های ادبی تطبیقی)

نویسندهبهنام میرزابابازاده فومشی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر