1211
نویسنده
1
موضوع
760
منبع
این بخش دربردارنده منابعی که به بررسی و تحلیل آثار ادبیات داستانی و نیز داستان نویسان می‌پردازد
پژوهش در ادبیات داستانی

عنوانتولستوی و دغدغه رستگاری و عروج انسان؛ قهرمان‌های مثبت در آثار لئون تولستوی

نویسندهمحمدحسن مهدیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانداستان بی‌غبار؛ یادداشتی بر داستان اتاق پرغبار نوشته اصغر عبدالهی

نویسندهحسین مرتضائیان آبکنار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

شهر کهن «ری» در بوف‎کور: بازخوانی عناصر فرهنگی، اجتماعی و جغرافیای تاریخی
کاووس حسن‌لی سیامک نادری
PDF

عنوانشهر کهن «ری» در بوف‎کور: بازخوانی عناصر فرهنگی، اجتماعی و جغرافیای تاریخی

نویسندهکاووس حسن‌لی, سیامک نادری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوان«غیر» قابل چاپ در غیر قابل چاپ؛ (قرائت فمینیستی مجموعه داستان کوتاه غیرقابل چاپ، نوشته سیدمهدی شجاعی)

نویسندهفاطمه حسینی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1385 و 1386 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر