136
نویسنده
1
موضوع
74
منبع
معرفی منابعی در شناخت ادبیات کودک و زمینه ها و بنیادهای شناخت ادبیات کودک در این طبقه موضوعی انجام خواهد شد
پژوهش در ادبیات کودک
فرزان سجودی زهرا قنبری
PDF

عنوانبررسي معناشناختي استعاره زمان در داستان‌هاي کودک به زبان فارسي (گروه‌هاي سني «الف»، «ب» و «ج»)

نویسندهفرزان سجودی, زهرا قنبری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

زهرا اباذری الهه خسروی رشخوار
PDF

عنوانبیان مشکلات روانشناختی کودکان در ادبیات ایرانی و اروپایی

نویسندهزهرا اباذری, الهه خسروی رشخوار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

کاووس حسن‌لی زهرا پیرصوفی املشی
PDF

عنوانبررسي محيط شهري و عناصر آن در داستان‌هاي کودک و نوجوان از سال 1360 تا 1369 هجري شمسي

نویسندهکاووس حسن‌لی, زهرا پیرصوفی املشی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر