48
نویسنده
1
موضوع
64
منبع
ازجمله منابع مهم در بین آثار ادبی گفتگوها و خطابه‌هایی است که بسته به حوزه موضوعی منبع مهمی برای شناخت در موضوع مورد مطالعه است. این بخش به ارائه منابعی از گفتگوها و خطابه‌ها می‌پردازد.

عنوانمجموعه سخنرانیهای ششمین کنگره تحقیقات ایرانی (جلد سوم)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتبریز

ناشرآذرابادگان

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

تیراژ1500

نوبت چاپاول

زبانفارسی

وداع قداره با آلبانی؛ گفتگوی روزنامه لوموند با نویسنده بزرگ آلبانی، اسماعیل قداره
لوران گریسامه دانیل شنیدرمن
PDF

عنوانوداع قداره با آلبانی؛ گفتگوی روزنامه لوموند با نویسنده بزرگ آلبانی، اسماعیل قداره

نویسندهلوران گریسامه, دانیل شنیدرمن

مترجماکبر سلمان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر