84
نویسنده
1
موضوع
95
منبع
در این بخش به معرفی متونی می پردازیم که در درازنای تاریخ ادب فارسی در حوزه و گستره ی عرفان نگاشته شده اند. این کتب در محورها و موضوعاتی همچون: یادکرد عرفا، تبجیل و معرفی عارفان نامی و بزرگ، معرفی کرامات و راه روش سلوک بزرگان عرفان و تصوف، معرفی عرفان، تعریف عرفان و تصوف، آداب تصوف و... نوشته شده اند. تلاش ما بر این است تا تمامی متون و کتب در دسترس که به نوعی به حوزه ی عرفان مرتبط هستند را در این بخش معرفی و دراختیار شما مخاطبین محترم قرار دهیم.

عنوانرشف الالحاظ فی کشف الالفاظ : فرهنگ اصطلاحات استعاری صوفیه

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهشرف الدین حسین بن الفتی تبریزی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مولی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ4000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر