29
نویسنده
1
موضوع
30
منبع
این عنوان به کتاب هایی اطلاق می شود که اشعاری(یک شعر، یک دفتر و یا یک دیوان) را از شاعران انتخاب می کنند و به بررسی، توضیح، تحلیل، تفسیر و ارائه ی معانی مختلف از آن می پردازند. در این کتاب ها اغلب نسخه های دیگر موجود از شعر یا اشعار مورد نظر را نیز بررسی و معرفی می نمایند و پژوهشگران ارحجیت(بین دو یا چند نسخه ی متفاوت) مدنظر خویش را براساس مستنداتی بیان می کنند. کتاب های شرح شعر حاصل تلاش سخت کوشانه وخردمندانه ی پژوهشگرانی است که در اثنای بررسی ابیات به بیان و توضیح آرایه های لفظی و معنوی اشعار نیز می پردازند. این دست از کتب نتیجه ی سال ها مطالعه و تحقیق بر روی اشعار یک شاعر است.

عنوانالقصیدة المذهبة فی مدح امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب مع شرح الشریف المرتضی

نویسندهاسماعیل بن محمد الملقب بالسید الحمیری

مصححمحمد الخطیب

موضوعنظم/شرح شعر

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردار الکتاب الجدید

تاریخ چاپ1970 میلادی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر