547
نویسنده
4
موضوع
547
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنوانشرح حال بزرگان؛ سخنرانی‌های آموزشگاه پرورش افکار (قسمت دبیران)

نویسندهبدیع الزمان فروزانفر

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشردبیرخانه سازمان پرورش افکار

تاریخ چاپ1318 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتذکرة الاولیاء محرابی کرمانی یا مزارات کرمان؛ تصنیف در نیمه اول قرن دهم هجری قمری

مصحححسین کوهی کرمانی

اشرافسیدمحمد هاشمی کرمانی

نویسندهسعید محرابی کرمانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

ناشرانتشارات مجله نسیم صبا

تاریخ چاپ1330 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح حال و آثار علامه قطب‌الدین محمد بن مسعود شیرازی دانشمند عالی‌قدر قرن هفتم (634 ـ 710 هـ.ق)

نویسندهمحمد تقی میر

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپشیراز

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (جلد چهارم، قسمت دوم)؛ از موقر بوشهری تا یوسفی شیرازی
PDF

عنواندانشمندان و سخن‌سرایان فارس (جلد چهارم، قسمت دوم)؛ از موقر بوشهری تا یوسفی شیرازی

نویسنده

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی خیام

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر