58
نویسنده
1
موضوع
41
منبع
این بخش مطابق با عنوانش، به معرفی و عرضه ی متون نمایشی خارجی و غیرفارسی اختصاص دارد. ما در این بخش ترجمه های فارسیِ متون نمایشی خارجی را ارائه می نماییم.
ادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامۀ باغ وحش شیشه ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون منِ توکلی
علیرضا انوشیروانی عذراء قندهاریون
PDF

عنوانادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامۀ باغ وحش شیشه ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون منِ توکلی

نویسندهعلیرضا انوشیروانی, عذراء قندهاریون

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندريدن پرده‌هاي پندار در نمايشنامه مرغابي وحشي با نگاهي به همين مفهوم در ادبيات فارسي

نویسندهیدالله آقاعباسی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسي براندازي گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمه‌ﻫﺎي ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مرده‌ﺍند
فاضل اسدی امجد رامین فرهادی
PDF

عنوانبررسي براندازي گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمه‌ﻫﺎي ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مرده‌ﺍند

نویسندهفاضل اسدی امجد, رامین فرهادی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

پژوهشي پيرامون دو نمايشنامه در انتظار گودو و پايان بازي
ابوالقاسم پرتوی مروارید رهبری
PDF

عنوانپژوهشي پيرامون دو نمايشنامه در انتظار گودو و پايان بازي

نویسندهابوالقاسم پرتوی, مروارید رهبری

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

اسلام و سياست در ادبيات نمايشي دوره اليزابت: نمايشنامه‌هاي تيمورلنگ و اتللو
فاضل اسدی امجد رامین فرهادی
PDF

عنواناسلام و سياست در ادبيات نمايشي دوره اليزابت: نمايشنامه‌هاي تيمورلنگ و اتللو

نویسندهفاضل اسدی امجد, رامین فرهادی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

انسان فرهیخته در برابر نهادهای اجتماعی در نمایشنامة زندگی گالیله اثر برتولت برشت
اردلان مهیاری پرویز معتمدی
PDF

عنوانانسان فرهیخته در برابر نهادهای اجتماعی در نمایشنامة زندگی گالیله اثر برتولت برشت

نویسندهاردلان مهیاری, پرویز معتمدی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

خوانشي هگلي از نمايشنامه ژان قديس اثر جورج برنارد شاو: تأثير رويكرد ديالكتيكي در يك بازآفريني تاريخي
مریم سلطان بیاد ناهید احمدیان
PDF

عنوانخوانشي هگلي از نمايشنامه ژان قديس اثر جورج برنارد شاو: تأثير رويكرد ديالكتيكي در يك بازآفريني تاريخي

نویسندهمریم سلطان بیاد, ناهید احمدیان

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

واكاوي قدرت فوكويي و جامعه زندان‌گونه در نمايشنامه پاسبان‌هاي مهربان كاريل چرچيل
جلال فرزانه دهکردی رامین فرهادی
PDF

عنوانواكاوي قدرت فوكويي و جامعه زندان‌گونه در نمايشنامه پاسبان‌هاي مهربان كاريل چرچيل

نویسندهجلال فرزانه دهکردی, رامین فرهادی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

سايه آنتون چخوف بر ادبيات نمايشي معاصر ايران (بر اساس نمايشنامه‌هاي آنتون چخوف و اكبر رادي)
مرضیه یحیی پور زینب صادقی
PDF

عنوانسايه آنتون چخوف بر ادبيات نمايشي معاصر ايران (بر اساس نمايشنامه‌هاي آنتون چخوف و اكبر رادي)

نویسندهمرضیه یحیی پور, زینب صادقی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر