805
نویسنده
1
موضوع
492
منبع
در این بخش به پژوهش‌هایی پرداخته می‌شود که به مطالعه موردی یا عمومی بین دو موضوع و به صورت تطبیقی می‌پردازند
پژوهش‌های تطبیقی
تحلیل بینارشته‌ای شعر و سینما: بررسی تصویر قهرمان/ سرباز انگلیسی در شرق با رویکرد پسااستعماری
لاله آتشی سارا توسلی
PDF

عنوانتحلیل بینارشته‌ای شعر و سینما: بررسی تصویر قهرمان/ سرباز انگلیسی در شرق با رویکرد پسااستعماری

نویسندهلاله آتشی, سارا توسلی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی کارکرد ساختاری شگرفی در درخت انجیر معابد احمد محمود و عمارت هفت شیروانی ناتانیل هاثورن
زکریا بزدوده سیروس امیری
PDF

عنوانبررسی تطبیقی کارکرد ساختاری شگرفی در درخت انجیر معابد احمد محمود و عمارت هفت شیروانی ناتانیل هاثورن

نویسندهزکریا بزدوده, سیروس امیری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد مقاله: ضرورت چارچوب نظری و روش تحقیق در پژوهش‌های ادبیات تطبیقی

نویسندهعلیرضا انوشیروانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی قابلیت‌های نقد کهن‌الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگوهای «سایه» و «سفر قهرمان»
مریم سلطان بیاد محمودرضا قربان صباغ
PDF

عنوانبررسی قابلیت‌های نقد کهن‌الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگوهای «سایه» و «سفر قهرمان»

نویسندهمریم سلطان بیاد, محمودرضا قربان صباغ

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

ادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامۀ باغ وحش شیشه ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون منِ توکلی
علیرضا انوشیروانی عذراء قندهاریون
PDF

عنوانادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامۀ باغ وحش شیشه ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون منِ توکلی

نویسندهعلیرضا انوشیروانی, عذراء قندهاریون

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر