21
نویسنده
1
موضوع
26
منبع
این بخش شامل کتبی می شود که حاوی گزارش هایی باشند از گردآوری و تهیه و تدوین اطلاعات و همچنین طبقه بندی این داده ها به روش ها و صورت های مختلف برحسب نتیجه ای که مورد نظر نویسنده باشد. کتاب هایی که به دلیل ارائه ی اطلاعات منظم و مدون درمجموعه ی فهرست ها قرار می گیرند.

عنوانفهرست توصیفی سفرنامه‌ها و کتاب‌های تاریخی روسی موجود در کتابخانه ملی ایران

نویسندهمحمدصادق همایونفرد

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ملی ایران

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندایره المعارف تمدن ایران سیاحتنامه شاردن مجلد دهم

مترجممحمد محمد لوی عباسی

نویسندهسر جان شاردن

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی خاورشناسی (ملل آسیایی) فرهنگستان علوم روسیه
آد . ف آکیموشکین و . و کوشف ن . د. میکلوخو - ماکلای آ . م. موگینف
PDF

عنوانفهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی خاورشناسی (ملل آسیایی) فرهنگستان علوم روسیه

به کوششآد . ف آکیموشکین, و . و کوشف, ن . د. میکلوخو - ماکلای, آ . م. موگینف, م . آ. صلاح الدین اوا

مترجمعارف رمضان

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سمت

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان - کراچی

به کوششعارف نوشاهی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانفهرست آثار چاپی شیعه در شبه قاره بخش اول

نویسندهسید حسین عارف نقوی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1991 میلادی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زباناردو/فارسی

عنوانجلدهای دارای رقم، تاریخ یا کتیبه در مجموعه نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

نویسندهسوسن اصیلی

موضوعکلیات/فهارس

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر