288
نویسنده
7
موضوع
209
منبع
در این بخش به جریان شناسی ادبی از خلال متون هنری می پردازیم. متونی از بخش های: مطالعات عمومی هنر، متون نمایشی،(متون و آثار) هنرهای تجسمی، معماری و بناها و کتیبه ها. بدون شک، یکی از روش های دقیق و صحیح  شناخت و ادراک جریان ادبیات فارسی،  بهره گرفتن و استفاده از متون، رخدادها، جنبه های مختلف و آثار به جای مانده هنری است؛ با استفاده از کتیبه ها و نقش و نگارهای آنها، با استفاده از سبک های معماری  در اعصار گوناگون، با استفاده از متون نمایشی در دوره های مختلف و... می توان دورنما و تصویری کامل و جامع از جریان، حرکت و وضعیت ادبیات در این دوره ها ارائه داد.
سبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی
جان هوگ هانری مارتن
PDF

عنوانسبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی

مترجمپرویز ورجاوند

نویسندهجان هوگ, هانری مارتن

موضوعهنر/معماری و کتیبه ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

بررسی نشانه - معناشناسانه رابطه عنوان با اثر نقاشی (مطالعه موردی تداوم خاطره اثر سالوادور دالی و جیغ اثر ادوارد مونش)
حمیدرضا شعیری شبنم رادمنش
PDF

عنوانبررسی نشانه - معناشناسانه رابطه عنوان با اثر نقاشی (مطالعه موردی تداوم خاطره اثر سالوادور دالی و جیغ اثر ادوارد مونش)

نویسندهحمیدرضا شعیری, شبنم رادمنش

موضوعهنر/مطالعات عمومی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر