22
نویسنده
1
موضوع
28
منبع
در این بخش متون تفسیری و دینی ارائه می شوند. این متون از جهت های گوناگون برای پژوهشگران ادبیات دارای اهمیت و ارزش می باشند از جمله: شناخت ادبیات گذشته، شناخت برخی واژه های مطرود و محذوف امروزین در افواه گذشتگان، شناخت نوع ترجمه در آثار پیشینیان، آشنایی با شیوه و سبک نگارش در قرون گذشته و... .

عنوانرسائل قیصری : التوحید و النبوة و الولایة، اساس الوحدانیة، نهایة البیان فی درایة الزمان

نویسندهداود بن محمود قیصری

مصححسید جلال الدین آشتیانی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی/عربی

عنوانانواریه : شرح و تفسیر حکمه الاشراق سهروردی

نویسندهمحمد شریف نظام الدین احمد بن الهروی

مصحححسین ضیائی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانترک الاطناب فی شرح الشهاب یا مختصر فصل الخطاب

به کوششمحمد شیروانی

مترجمابوعبدالله محمد قضاعی مغربی

نویسندهابوالحسن علی بن احمد معروف به ابن القضاعی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی/عربی

عنوانپلی میان شعر هجائی و عروضی فارسی در قرون اول هجری؛ ترجمه‌ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید

نویسندهمولف ناشناس

مصححاحمدعلی رجایی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنوانبخشی از تفسیری کهن (با یادداشتی از استاد مجتبی مینوی)

نویسندهمولف ناشناس

مصححمحمد روشن

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنوانتفسیر قرآن مجید نسخه محفوظ در کتابخانه دانشگاه کمبریج جلد دوم

مصححجلال متینی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

تیراژ1500

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانتفسیر قرآن مجید نسخه محفوظ در کتابخانه دانشگاه کمبریج جلد اول

مصححجلال متینی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

تیراژ1500

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر