19
نویسنده
1
موضوع
24
منبع
در این بخش متون تفسیری و دینی ارائه می شوند. این متون از جهت های گوناگون برای پژوهشگران ادبیات دارای اهمیت و ارزش می باشند از جمله: شناخت ادبیات گذشته، شناخت برخی واژه های مطرود و محذوف امروزین در افواه گذشتگان، شناخت نوع ترجمه در آثار پیشینیان، آشنایی با شیوه و سبک نگارش در قرون گذشته و... .

عنوانپلی میان شعر هجائی و عروضی فارسی در قرون اول هجری؛ ترجمه‌ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید

نویسندهمولف ناشناس

مصححاحمدعلی رجایی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنوانبخشی از تفسیری کهن (با یادداشتی از استاد مجتبی مینوی)

نویسندهمولف ناشناس

مصححمحمد روشن

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنوانتفسیر قرآن مجید نسخه محفوظ در کتابخانه دانشگاه کمبریج جلد دوم

مصححجلال متینی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

تیراژ1500

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانتفسیر قرآن مجید نسخه محفوظ در کتابخانه دانشگاه کمبریج جلد اول

مصححجلال متینی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

تیراژ1500

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانرحمة من الرحمن في تفسير و اشارات القرآن من كلام الشيخ الاكبر محيي‌الدين ابن العربي؛ علي هاشمه ايجاز البيان في الترجمة عن القرآن الاکبر ابن العربی(جلدچهارم)

به کوششمحمود محمود الغراب

نویسندهمحمد بن علی ابن عربی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپسوریه/دمشق

ناشرمطبعه نضر

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

تیراژ1500

زبانعربی

عنوانرحمة من الرحمن في تفسير و اشارات القرآن من كلام الشيخ الاكبر محيي‌الدين ابن العربي؛ علي هاشمه ايجاز البيان في الترجمة عن القرآن الاکبر ابن العربی(جلدسوم)

به کوششمحمود محمود الغراب

نویسندهمحمد بن علی ابن عربی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپسوریه/دمشق

ناشرمطبعه نضر

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

تیراژ1500

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر