121
نویسنده
1
موضوع
205
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنواندیوان شعر قائم‌مقام؛ ضمیه سال دهم مجله ارمغان

نویسندهمیرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه برادران باقرزاده

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان کاتبی نیشابوری «ترشیزی» (غزلیات)

مصححسعید خومحمدی خیرآبادی, تقی وحیدیان کامیار, مجتبی جوادی‌نیا

نویسندهمحمد بن عبدالله کاتبی نیشابوری «ترشیزی»

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر