103
نویسنده
1
موضوع
171
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنواندیوان مجمر؛ مشتمل بر نثر، غزل، قصیده، قطعه، مقنوی، رباعی و فرد بیت

مصححمحیط طباطبایی

نویسندهسیدحسین طباطبایی متخلص به مجمر اصفهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی خیام

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتذکره روضة السلاطین و جواهر العجایب (مع دیوان فخری هروی)

مصحححسام الدین راشدی

نویسندهسلطان محمد فخری بن محمد امیری هروی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپهند/حیدرآباد

ناشرسندی ادبی بورد

تاریخ چاپ1968 میلادی

تیراژ1000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر