3717
نویسنده
1
موضوع
2572
منبع
در این بخش اطلاعات مربوط به پژوهش ها در زمینه های مختلف، متنوع و گونه گون شعر و شاعران ارائه می گردد. هر پژوهشی که به نوعی در چارچوب اشعار، زندگی و حیات فکری و اندیشه ای یک شاعر و یا بخش های ادبی آثار یک شاعر(اشعارش) چه از لحاظ بلاغت و چه از لحاظ فصاحت و چه از جنبه های دیگر لکن با محوریت ادبیات انجام شده باشد در این بخش تا حد امکان و مقدور در این فصل ارائه خواهد شد. این پژوهش ها ممکن است ناظر بر جنبه های مختلفی باشند یا منطبق با دیدگاه هایی خاص(سبک های مختلف انتقادی) به بررسی اشعار و زندگی یک شاعر پرداخته باشند، اما در این بخش همه گی این پژوهش ها که ناظر بر پژوهش در شعر و شاعران باشند، عرضه خواهند شد.
پژوهش‌ در شعر و شاعران

عنوانشعر آدم را به خاک سیاه می‌نشاند؛ گفتگو با سیدعلی صالحی؛ بنیان‌گذار جنبش شعر گفتار

نویسندهآریامن احمدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

سلاح ملی در ایران 1950 ـ 1970 (1329 ـ 1349)؛ گفت‌وگوی جروم دبلیو. کلینتون و نائومی بی. شالیت با احمد شاملو در پرینستون، نیوجرسی (1978/ بهار 1357)
جروم دبلیو. کلینتون نائومی بی. شالیت
PDF

عنوانسلاح ملی در ایران 1950 ـ 1970 (1329 ـ 1349)؛ گفت‌وگوی جروم دبلیو. کلینتون و نائومی بی. شالیت با احمد شاملو در پرینستون، نیوجرسی (1978/ بهار 1357)

نویسندهجروم دبلیو. کلینتون, نائومی بی. شالیت

مترجملیلا سلگی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر