3641
نویسنده
1
موضوع
2492
منبع
در این بخش اطلاعات مربوط به پژوهش ها در زمینه های مختلف، متنوع و گونه گون شعر و شاعران ارائه می گردد. هر پژوهشی که به نوعی در چارچوب اشعار، زندگی و حیات فکری و اندیشه ای یک شاعر و یا بخش های ادبی آثار یک شاعر(اشعارش) چه از لحاظ بلاغت و چه از لحاظ فصاحت و چه از جنبه های دیگر لکن با محوریت ادبیات انجام شده باشد در این بخش تا حد امکان و مقدور در این فصل ارائه خواهد شد. این پژوهش ها ممکن است ناظر بر جنبه های مختلفی باشند یا منطبق با دیدگاه هایی خاص(سبک های مختلف انتقادی) به بررسی اشعار و زندگی یک شاعر پرداخته باشند، اما در این بخش همه گی این پژوهش ها که ناظر بر پژوهش در شعر و شاعران باشند، عرضه خواهند شد.
پژوهش‌ در شعر و شاعران

عنوانهرمز، مسافر نرگس‌ها؛ برخورد با متافیزیکی شدن خلاقیت در بستر متحول متافیزیکی خلاق

نویسندهداریوش معمار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد، متلک یا سینه‌زنی گرد تندیس مقدس؛ پاسخ آتشی بر دو مقاله چاپ شده در شماره 6 گوهران

نویسندهمنوچهر آتشی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصورت و صورت شعر نیمایی؛ شعر نه لفظ است نه توازن الفاظ است و نه قافیه، فکر کن

نویسندهسعید سلطانی طارمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبحثی درباره «شعر چریکی»؛ سابقه اصطلاحات «شعر چریکی»، «شعر جنگل» و «شعر سیاهکل»

نویسندهحمید احمدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانافسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما؛ بررسی بازتاب و تأثیر نمادهای شعر مهدی اخوان ثالث در اشعار پیروانش

نویسندهزهره رحمتی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر