222
نویسنده
18
موضوع
343
منبع
در اصطلاح ادبیات نظم سخنی است که موزون(وزن دار) باشد. به عبارت دیگر سخنی که شعر باشد را سخن منظوم می گوییم. نظم(شعر) در ادبیات فارسی در قالب هایی همچون: قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، قطعه، دوبیتی و... سروده شده است. در این سرفصل تلاش  شده است کتاب های مجموعه ی نظم ادبی معرفی شوند. این مجموعه دربرگیرنده ی اشعار شاعران از دوران کلاسیک تا معاصر می باشد. همچنین در این بخش دواوین فارسی و عربی، گزیده ها، دفترهای اشعار و اشعار ترجمه شده از زبان های دیگر و... در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شایان ذکر است که تمامی اشعار ادب فارسی در قالب سرفصلی شامل: کلیات، دیوان، دفتر شعر، گزیده ها و...  در این سرفصل معرفی شده است. در یک نمای کلی کتب این بخش ذیل دو سطح کلاسیک و معاصر تقسیم بندی شده اند.

عنوانمنظومه کردی شور محمود و مرزینگان (متن کردی و ترجمه فارسی)

مترجمقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانمثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده

مصححسید علی آل داود

نویسندهخواجه مسعود قمی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواندیوان شرقی؛ قطعات منتخبه از: مغنی‌نامه، حافظ‌نامه، عشق‌نامه، ساقی‌نامه، زلیخانامه، پارسی‌نامه، تیمورنامه، خلدنامه، تفکیرنامه، رنج‌نامه، حکمت‌نامه، مثل‌نامه‌ با مقدمه و شرح و حواشی و تطبیق متن با اشعار شعرای ایران و سایر منابع شرقی

مترجمشجاع‌الدین شفا

نویسندهولفگانگ فون‌گوته

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سقراط

تاریخ چاپ1328 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنظومه کردی شیخ فَرخ و خاتون اَستی (متن کردی و ترجمه فارسی)

به کوششقادر فتاحی قاضی

موضوعنظم/شعر ترجمه شده

مکان چاپتبریز

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی/کردی

عنوانکلیات‌ راسخ‌ - مجموعه‌هایی‌ از اشعار: فارسی‌، انگلیسی‌، پشتو

نویسندهغلام‌ حضرت‌ راسخ‌

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات محقق

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی - انگلیسی - پشتو

نمایش موارد بیشتر