224
نویسنده
7
موضوع
270
منبع
در بخش متون که زیرشاخه ای از سرفصل نثر می باشد به معرفی کتاب هایی می پردازیم که در حیطه ی علوم های گوناگون با موضوعاتی مختلف، در درازنای تاریخ ادب پارسی نگاشته شده اند و دارای ارزش ادبی هستند. به تعبیر دیگر کتاب های این بخش تشکیل دهنده ی ادبیات فارسی در حوزه ی نثر هستند. در بخش متون، ما به معرفی کتاب ها ذیل زیرشاخه های: عرفانی، ادبی، تاریخی، تفسیری، علمی، زبان های باستانی و گزیده ها می پردازیم.

عنوانقم‌نامه؛ مجموعه مقالات و متون درباره قم

مصححسید حسین مدرسی طباطبایی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی , نثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپقم

ناشرانتشارات کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی(ره)

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانترک الاطناب فی شرح الشهاب یا مختصر فصل الخطاب

به کوششمحمد شیروانی

مترجمابوعبدالله محمد قضاعی مغربی

نویسندهابوالحسن علی بن احمد معروف به ابن القضاعی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی/عربی

عنوانگنجینه عرفان: اشعة اللمعات جامی، سوانح غزالی، شرح دو بیت مثنوی، مقصد اقصی، زبدة الحقایق، منتخب چهار عنوان کیمیای سعادت

مصحححامد ربانی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات گنجینه

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر